Meniu Închide

Politici private

Protectia datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  modificată şi completată cu LEGEA nr. 506/2004  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice firma Top Dog K9 S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopul colectării datelor este atat utilizarea lor in vederea efectuarii comenzii cat si facturarii si livrarii produselor comandate. Refuzul furnizarii datelor cerute de www.peggysgift.ro.sau furnizarea datelor eronate, gresite, determină anularea comenzii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces  (art.13) , dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor (art.15), dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate (art.18) si dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).